Endorfiner brukar ibland också kallas för kroppens eget morfin eftersom det lindrar smärta och ökar känslan av välbefinnande och välbehag i kroppen. Motion och träning har visat sig ha positiva effekter på en rad såväl fysiska som psykiska åkommor, och för att uppnå de mest optimala nivåerna bör man träna minst en halvtimme fem dagar i veckan.

Lindrar oro och stress

Motion och fysisk aktivitet kan motverka långtgående effekter av stress. Stress i sig skapar en otrevlig kedjereaktion med fysiska upplevelser av oro, magont, huvudvärk och sömnsvårigheter. Här kan träning bryta den onda cirkeln och ge hela systemet en nystart. Endorfinerna dämpar oron och träningen i sig gör kroppen uttömd och avslappnad. En del forskare menar också att fysisk träning kan lindra PMS men då krävs det att man är aktiv både före och efter menstruationen. Motion och träning kan även dämpa ångest och ha positiva effekter på posttraumatiskt stressyndrom.

Starkare och smidigare kropp

Träning är bra för hälsan även i ett framtida perspektiv eftersom kroppen bibehåller de positiva effekterna i form av starkare muskler, ett tåligare skelett, ett friskare hjärta, en smartare hjärna och en betydligt bättre syresatt kropp. Ämnesomsättningen påverkas även den i positiv riktning genom att den ökar i vila. Hela cirkulationssystemet kommer igång av fysisk aktivitet vilket minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar. Immunförsvaret stärks av träning och tack vare ökad blodcirkulation mår hela kroppen bättre. Hud, hår och humör får en märkbar lyster.

Förbättrad sömn

Människokroppen är skapad för rörelse och stillasittande påverkar både hälsa och livskvalitet. Något som märkbart försämras utan motion och fysisk aktivitet är sömnen. En kropp som har fått arbeta ordentligt sover helt enkelt bättre på nätterna och alla som någon gång i livet har upplevt sömnsvårigheter vet vilken dominoeffekt som sätts igång när kroppen aldrig får vila ut ordentligt. Frisk luft i kombination med ett härligt träningspass gör underverk för sömnen.